Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

EEC-Poland Sp. z o.o.

Siedziba Rejestrowa :
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa

tel.: +48 22 245-33-14
fax: +48 22 742-19-32

NIP : 525-25-28-097
REGON : 146033839
EKD : 6920Z
KRS: 0000417765

Rok założenia: 2011

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 150.000,00 PLN

sekretariat@eec-poland.com

www.eec-poland.com

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości