Nasza oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:

√ Ofertę prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych (w tym ofertę marketingu w sektorze farmacji)
√ Ofertę reklamy, badania rynku i opinii publicznej,
(w tym programy wprowadzania produktów farmaceutycznych kat. OTC + MD + SD na rynek polski)
√ Ofertę opracowywania dokumentów rejestracyjnych produktów i preparatów farmaceutycznych adekwatnie do urzędów regulacyjnych (GIS , URPL)
√ Ofertę launching-u preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych , opracowanie opinii
i ekspertyz naukowych dla potrzeb procesów marketingowych Klientów
√ Ofertę współpracy i kooperacji ze środowiskami naukowymi w obszarze zdrowia i medycyny ( Key Opinion Leader’s)
√ Ofertę ustawicznego szkolenia lekarzy , farmaceutów i pielęgniarek
(zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MZ)
√ doradztwo z zakresu rachunkowości
√ doradztwo w zakresie kadr i płac
√ pomoc w założeniu działalności gospodarczej
√ prowadzenie ksiąg handlowych
√ prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
√ wystawianie zaświadczeń
√ sporządzanie deklaracji podatkowych
√ prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
√ sporządzanie wniosków kredytowych
√ prowadzenie ewidencji podatkowej w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
√ obsługa płacowo-kadrowa (sporządzanie deklaracji ZUS, list wynagrodzeń, itp.)
√ prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
√ pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
√ sporządzanie sprawozdań finansowych oraz dokumentacji i rozliczeń z ZUS
√ reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami państwowymi

Jeżeli nasza oferta nie zawiera interesującego Państwa zagadnienia zapraszamy do kontaktu z nami.