Management:

Antoni Wasil – Prezes Zarządu
a.wasil@eec-poland.com

Roman Pełkowski – Doradca Zarządu
r.pelkowski@eec-poland.com

Daniel Rodzoch – Doradca Zarządu
d.rodzoch@eec-poland.com

Mateusz Wernio – Doradca Zarządu
m.wernio@eec-poland.com

Elżbieta Harmasz – Asystentka Zarządu
e.harmasz@eec-poland.com

Adam Buczkowski – Doradca
a.buczkowski@eec-poland.com

Andrzej Perczun – Doradca
a.perczun@eec-poland.com

Tadeusz Kowalczyk – Doradca Zarządu / Główny Księgowy
t.kowalczyk@eec-poland.com

Marcin Motyl – Dyrektor Handlowy – PROKURENT
m.motyl@eec-poland.com

Obsługa Prawna:

Kancelaria Doradztwa Strategicznego BEST Polska Sp. z o.o.
sekretariat@kds-bestpolska.pl
www.kds-bestpolska.pl